fbpx

מהו תשלום תכוף בתאונת דרכים? כיצד תוכלו להשיג כסף מהיר ודחוף לפני שתגישו תביעה לבית משפט

מהו תשלום תכוף בתאונת דרכים? כיצד תוכלו להשיג כסף מהיר ודחוף לפני שתגישו תביעה לבית משפט

ניתן לקבל כספים מחברת הביטוח שביטחה אותך בביטוח חובה גם אם טרם הגשת תביעה לבית המשפט!

נפגעים קשים בתאונות דרכים שלא נפגעו במסגרת תאונת עבודה זקוקים לעיתים לתשלום דחוף לצורכים מיידים הנובעים מפגיעתם, כמו צרכי ריפוי, סיעוד (עזרה בבית וכד') או מחייה.

כאשר המדובר בתאונת עבודה, יקבל בד"כ הנפגע תשלום בצורת דמי פגיעה המקבילים פחות או יותר לגובה השתכרותו נטו לפני התאונה, ולכן יהיה בכך בדרך כלל כדי לספק את צרכיו המיידים לאחר התאונה.

עם זאת, אין מניעה בחוק שגם נפגע בתאונת עבודה יגיש בקשה לתשלום תכוף בגין הוצאות ריפויו או סיעודו.

הליך זה הוא ייחודי לנפגעי תאונות דרכים, ולכן אם לא נפגעת בתאונת דרכים לא קמה זכאות להגיש בקשה ממין זה.

המטרה של הבקשה לתשלום תכוף היא השגת תשלום מהיר לנפגע עוד לפני הגשת התביעה. דהיינו, אין צורך בהגשת תביעה לבית המשפט על מנת לבקשה תשלום תכוף.

חשוב להדגיש שכל תשלום המתקבל כתשלום תכוף מקוזז בסופו של הליך מהפיצוי המתקבל.

העיקרון הוא שבתוך 60 ימים מהדרישה לחברת הביטוח ניתן כבר להגיש בקשה לביהמ"ש, שבדרך כלל דן בבקשה במהירות רבה – כך שבתוך כ- 4 חודשים לערך מרגע הפגיעה ניתן בדרך כלל כבר לקבל תשלום כלשהו ביד.

לרוב, חברות הביטוח מתייחסות ברצינות לדרישות לתשלום תכוף, ובמידה ואכן יש צורך כזה הן אכן נוהגות לשלמו לאחר תקופת זמן קצרה.

עם זאת, יש חשיבות מכרעת לביצוע ההליך הפרוצדוראלי כנדרש, שאחרת עלולה הבקשה להידחות רק על בסיס זה. על המבקש לשלוח "דרישה לתשלום תכוף" ערוכה לפי טופס הקיים בחוק לחברת הביטוח בדואר רשום, להמתין 60 יום ורק אז להגיש "בקשה לתשלום תכוף" לבית המשפט בצירוף עותק הדרישה. אי קיום הליך זה עלול להביא למחיקת הבקשה על הסף.

על מנת שניתן יהיה לקבל את התשלום התכוף המקסימאלי חשוב לשמור ולהציג את ההוצאות שהוצאו לאחר התאונה. לכן חשוב מאוד לשמור על הקבלות, להביא תלושי שכר ואישורים על הוצאות ומסמכים נוספים.

תשלום תכוף הוא פתרון ביניים מצוין לצרכים המיידים העולים אחרי התאונה, ולכן ניתן לקבל תשלום תכוף בתקופה של שנתיים לאחר התאונה. כמובן שאם צרכי הריפוי, הסיעוד והמחייה ממשיכים לאחר מכן ניתן לבקש מביהמ"ש בקשה מיוחדת לפסיקת תשלום תכוף לאחר חלוף השנתיים ובד"כ כשקיימות נסיבות מיוחדות אכן ביהמ"ש ייעתר לבקשה.

ניתן כמובן להגיש יותר מבקשה אחת לתשלום תכוף לאורך חיי התיק. בד"כ משולם תשלום תכוף לתקופה של חצי שנה. ניתן להגיש בקשה נוספת לתשלום תכוף קודם לכך אם חלו שינויים משמעותיים בנסיבות.

מטרת התשלום התכוף היא גם לספק את צרכי המחייה של הנפגע בתאונה. צרכי המחייה מוגדרים כצרכי מזון, לבוש, מגורים וכד'. אם הנפגע בתאונה היה המפרנס היחיד או העיקרי בבית ופרנסת המשפחה תלויה בו, הרי שהוא זכאי לתשלום תכוף גם לצורך התמיכה במחיית משפחתו.

גם אם הנפגע נהרג חלילה בתאונת הדרכים, עדיין זכאים בן/בת זוגו, ילדיו והוריו התלויים בו לתשלום תכוף לצרכי מחייתם שלהם כמי שהיו תלויים במנוח לפרנסתם.

מטרה נוספת היא לספק את צרכי הסיעוד של הנפגע. כלומר את צרכיו של הנפגע לשירותים המיועדים לסייע לו בפעולות יום-יום כמו הלבשה, אכילה, שליטת בהפרשות, רחצה וניידות בבית, השגחה צמודה או בניהול משק הבית.

המטרה היא להעמיד את הנפגע במצב בו הפגיעה בו לא משתקת את חייו וחיי התלויים בו.

לאור מורכבות הפרוצדורה בבקשה ולאור הצורך לפעולה מהירה ומיידית אנו ממליצים בחום שלא לפעול לבד בהגשת הבקשה ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום תאונות הדרכים.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו כדי שנסייע לכם למצות את זכויותיכם תוך זמן קצר וללא קשר להגשת תביעה לפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

הנכם מוזמנים לפגישת יעוץ ללא התחייבות.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

 

פוליסת תאונות אישיות

 

למד במהירות וביעילות את כל מה שחשוב לדעת על פוליסת תאונות אישיות.

פוליסות ביטוח תאונות אישיות המוצעות ע"י חברות הביטוח הינן פוליסות ביטוח פרטיות המציעות למבוטחים כיסוי ביטוחי במקרה של נכות ולעתים אף אובדן כושר עבודה אשר נגרמו כתוצאה מתאונה.

הכיסוי הביטוחי שניתן בפוליסות מסוג זה כולל פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו למבוטחים עקב מגוון סוגי תאונות, בכל עת ובכל מקום, גם בחו"ל.

ישנם מקרים אשר מוחרגים בפוליסה באופן ספציפי ועל המבוטח לבחון היטב מהן ההחרגות (מקרים חריגים אשר אינם מכוסים ואינם מעניקים פיצוי) בפוליסה בטרם רכישתה.

לעתים מחייב ודואג המחוקק לרכישת פוליסת תאונות אישיות לציבור מסויים. כך למשל, פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. דוג' נוספת הן אגודות ספורט, מכוני כושר וגופים העוסקים בחינוך גופני מקצועי או חובבני אשר אמורים לרכוש ביטוח למקרים של פציעות עקב הפעילות הספורטיבית שהם מנהלים.

יש לשים לב מהי ההגדרה של "תאונה" בפוליסה משום שזו עשויה להשתנות מפוליסה לפוליסה.

לרוב, תאונה תפורש כאירוע פתאומי ולא צפוי אשר אינו קשור בתחלואה גופנית של הנפגע אלא מקור התאונה חיצוני לו ואשר גרמה לו נזק גוף.

יש לשים לב שמחלה שמתפרצת בפתאומיות אינה תאונה אישית כהגדרתה בפוליסה וכיסוי במקרים כאלו ניתן למצוא בפוליסות מחלות קשות. יחד עם זאת, ישנן חברות ביטוח המציעות הרחבות לפוליסות תאונות אישיות אשר במקרים מסוימים יפצו גם בגין התפרצות מחלה באופן פתאומי.

כדי לקבל פיצוי כספי מפוליסת תאונות אישיות, יש להראות כי התאונה גרמה לנזק גוף של ממש הבא לידי ביטוח באחוזי נכות. בד"כ נקודת המוצא לקביעת אחוזי הנכות הם אחוזי הנכות הנהוגים במוסד לביטוח לאומי לקביעת נכות אולם יש לשים לב מה הם המבחנים הספציפיים בכל פוליסה לצורך קביעת דרגות הנכות.

הרחבה נוספת אפשרית בפוליסת תאונות אישיות הינה כיסוי עבור אובדן כושר עבודה אולם שוב, יש לשים לב מהי ההגדרה של אובדן כושר עבודה בפוליסה הספציפית ומהי תקופת ההמתנה שהפוליסה דורשת לצורך תשלום הפיצוי.

גובה הפיצוי הכספי המוצע בפוליסת תאונות אישיות תלוי בפרמיה אותה משלם המבוטח. הסכום המפורט בפוליסה עצמה נוגע למקרה מוות. באם יבקש המבוטח להגדילו, ישלם פרמיה גבוהה יותר וכך בהתאם יגדלו הסכומים אותם יוכל לקבל במקרה של נכות או חלילה מוות (במקרה של מוות יתבעו יורשיו של המבוטח)

כך למשל, אם רכש מבוטח פוליסת תאונות אישיות בה מקרה המוות מבוטח בסכום 200,000 ₪, ונגרמו לו עקב תאונה 20% נכות, יקבל פיצוי בסך 40,000 ₪.

תביעות על פי פוליסות ביטוח מתיישנות לאחר שלוש שנים וכך גם בתביעות על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות. יש להגיש את התביעה לבית המשפט תוך שלוש שנים מקרות האירוע (התאונה) שאם לא, תתיישן התביעה ולא ניתן יהיה לקבל פיצוי.

המלצתנו היא לא להמתין ולא להתקרב למועד חלוף שלוש השנים אלא לפעול בזריזות ולהגיש תביעה. תשומת הלב כי מועד שלוש השנים מתייחס למועד הגשת תביעה לבימ"ש וכי הגשת טפסי תביעה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

אנו ממליצים לפנות לעורך דין המנוסה בהגשת וניהול תביעות מסוג זה מול חברות הביטוח והן בבתי המשפט. מניסיוננו הרב, מעבר לעובדה שייצוג ע"י עו"ד מפחית באופן משמעותי את סיכויי דחיית התביעה, גם הסכומים המשולמים ע"י חברת הביטוח למבוטח עולים באופן משמעותי עקב מעורבותו של עורך דין הבקיא בניהול תביעות מול חברות הביטוח אשר מנסות במקרים רבים להימנע ככל הניתן מלשלם פיצוי.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בכל עת למתן יעוץ בנושא ללא התחייבות.

הכתוב לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

פטור ממס הכנסה

 

רבים מהחולים המתמודדים עם בעיות רפואיות סבוכות או עם נכויות משמעותיות אינם יודעים כי הם זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה ולהחזרי מס שכבר שולמו על ידם. יש לזכור שמדובר בהחזרים של סכומים עצומים מהמדינה לאזרח!

אדם אשר חלה במחלה קשה או הוכר כנכה בשיעור  של כ- 90% לערך ומעלה, סביר שיוכל לקבל פטור ממס הכנסה.

פקודת מס הכנסה קובעת זכאות לפטור מסיבות רפואיות עקב מחלות כמו מחלות לב, פרקינסון, פוליו, סוכרת עם סיבוכים, סרטן, מחלות כבד, עיוורון, חירשות, טרשת נפוצה, מחלות ריאה קשות וכו'.

לצורך קבלת הפטור יש להיות מוכר כנכה 100% עקב מחלה או בעיה רפואית אחת או נכה בשיעו של כ-90% לערך מצירוף של מספר נכויות עקב ליקויים גופניים שונים.

ניתן לקבל גם פטור זמני, כל עוד הנכות היא 100% למשך תקופה העולה על חצי שנה (למשל בתקופת התמודדות עם מחלת הסרטן). גובה הפטור נמוך מגובה הפטור הניתן במקרה של נכות למשך שנה ומעלה, אך עדיין, גם במחלות שאובדן הכושר בהם נגמר לפני שעברה שנה (אך עברה לפחות חצי שנה) מגיעים כספים רבים בחזרה ממס הכנסה.

לצורך קבלת הפטור יש למלא טופס בקשה לפטור למס הכנסה, טופס ויתור סודיות רפואית עבור המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. טופס נוסף שיש למלא הוא טופס תביעה לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה. לכל הטפסים יש לצרף אישורים רפואיים ומסמכים המתארים את כל הליקויים והמחלות הנטענות.

לאחר תשלום אגרה, יעביר פקיד השומה את הטפסים למוסד לביטוח לאומי בצירוף האישורים, שובר האגרה וטופס הפנייה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי יזמין את התובע לבדיקה בפני ועדה רפואית. במידה שהוועדה תיקבע כי לתובע נותרה נכות בשיעור המזכה בפטור ממס הכנסה, יקבל החזרי מס ופטור קדימה.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן כמובן לערער בפני ועדה רפואית לעררים. גם התובע וגם פקיד השומה רשאים להגיש ערעור על גובה הנכות שנקבעה.

הפטור.

כדי לממש את הפטור יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש פטור מתשלום המס.

הנה כי כן, נראה כי הדרך לפטור הינה ארוכה ומייגעת ולמרבה הצער האנשים התובעים את הפטור מצויים לרוב במאבקים רפואיים ונפשיים קשים או מתאוששים מכאלה. מסיבה זו, נמליץ לזכאים ובעלי נכויות קשות לא לוותר משום שמדובר בסכומי כסף עצומים ובמקום זאת לפנות ליעוץ משפטי וליווי ע"י עורך דין מומחה אשר יבנה את תיק המסמכים, ייצג את התובע בוועדות הרפואיות ויסייע לתובע להגיש את הדוחות השנתיים לצורך קבלת הפטור.

נשמח להיפגש עמכם לפגישת יעוץ ללא התחייבות מצדכם , שימו לב, קבלת פטור ממס הכנסה דורשת נכות משמעותית מאוד.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

שתף:

צור קשר

כתבות נוספות

אירוע חריג בעבודה

עובדים רבים נפגעים בעבודה ומקבלים קצבאות נכות מעבודה משמעותיות מהביטוח הלאומי. בשונה מקצבאות נכות אחרות, קצבת נכות מעבודה משולמת רק לאנשים שנפגעו בעבודה ובקשר עם

מחלות מקצוע ומיקרו טראומה

מחלת מקצוע: הכרה כנפגע עבודה בביטוח לאומי והזכויות הנלוות אליה יכולה לקום מכוח פגיעה פתאומית בעבודה (תאונת עבודה) וכן, בעקבות מחלת מקצוע. מחלת מקצוע בשונה

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא אירוע שגרתי למדי במדינת ישראל בה בכל שנה נפגעים עשרות אלפי עובדים בתאונות בעבודה ומוכרים כ"נפגעי עבודה". תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן