fbpx

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא אירוע שגרתי למדי במדינת ישראל בה בכל שנה נפגעים עשרות אלפי עובדים בתאונות בעבודה ומוכרים כ"נפגעי עבודה".
תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונה אשר ארעה לאדם תוך כדי עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו. ההגדרה לתאונת עבודה רחבה וכוללת בתוכה פעולות רבות הקשורות בעבודה כגון, נסיעה למקום העבודה, שעות העבודה עצמה ודרכו ונסיעתו של העובד לביתו ממקום העבודה.
כדי שהתאונה תוכר כתאונת עבודה על פי החוק יש צורך להראות כי קיים קשר סיבתי בין הנזק הפיזי או הנפשי שנגרם לעובד לבין התאונה בנוסף לקשר בין התאונה לעבודה עצמה.
את התביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים ממועד התאונה.
באם נפגע עובד בתאונת עבודה, עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה. במידה שנעדר מעבודתו עקב תאונה שהוכרה כתאונת עבודה יקבל העובד "דמי פגיעה" בשיעור של 75% משכרו ברוטו ב- 3 החודשים לפני הפגיעה עבור הימים בהם נעדר מהעבודה, בכפוף להצגת "תעודה רפואית לנפגע עבודה" מקופ"ח. דמי הפגיעה מוגבלים למשך של 90 יום.
במידה שנותר לעובד נזק קבוע או נזק זמני ממושך, על העובד לעמוד בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות כתוצאה מהתאונה.
במידה שועדה רפואית קבעה כי נותרה נכות קבועה (נכות צמיתה) יוכל העובד לקבל גמלאות או קצבאות. עבור נכות צמיתה נמוכה מ- 10% אין המוסד לביטוח לאומי מעניק סכום כלשהו. עבור נכות של 10% ועד 19% משלם המוסד לביטוח לאומי מענק חד פעמי ועבור נכות הגבוהה מ- 20% מעניק המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות חודשית קבועה.
מומלץ לפנות ליעוץ משפטי בטרם ממלאים ומגישים את הטפסים להכרה בתאונה כתאונת עבודה.
לגרסתו של העובד לאופן התרחשות התאונה ולמסמכים הרפואיים המצורפים לטופס התביעה יש חשיבות מכרעת באשר לשאלה האם תוכר התאונה כתאונת עבודה. כאמור, יש להראות קשר סיבתי בין התאונה לנזק הגופני ובין התאונה לעבודה עצמה. במקרה שהתאונה היא תוצאה של רשלנות המעביד יש חשיבות גדולה לדרך בה ינסח העובד את נסיבות התאונה. בנוסף, יש חשיבות גדולה לאינפורמציה שמעביר העובד לרופאיו ולתוכן שרופאיו כותבים במסמכים הרפואיים הן לגבי ההכרה בתאונה כתאונת עבודה והן באשר לאחריות המעביד ונסיבות התאונה.
במידה שעברת תאונה שהיא תאונת עבודה, אנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום תאונות העבודה וייצוג בביטוח לאומי כדי להימנע מטעויות העלולות לעלות ביוקר ולגרום לדחיית תביעה בביטוח הלאומי ופנייה מיותרת ויקרה מצדך לערכאות משפטיות בבתי הדין לעבודה.
**האמור אינו מהווה יעוץ משפטי.

שתף:

צור קשר

כתבות נוספות

אירוע חריג בעבודה

עובדים רבים נפגעים בעבודה ומקבלים קצבאות נכות מעבודה משמעותיות מהביטוח הלאומי. בשונה מקצבאות נכות אחרות, קצבת נכות מעבודה משולמת רק לאנשים שנפגעו בעבודה ובקשר עם

מחלות מקצוע ומיקרו טראומה

מחלת מקצוע: הכרה כנפגע עבודה בביטוח לאומי והזכויות הנלוות אליה יכולה לקום מכוח פגיעה פתאומית בעבודה (תאונת עבודה) וכן, בעקבות מחלת מקצוע. מחלת מקצוע בשונה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן